Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2011

2011

2011

Το νέο έτος να σας φέρει,
ότι ο καθένας σας προσμένει.
Υγεία, αγάπη και χαρά,
μ' όποια θέλετε, σειρά.
Χαμόγελα να περισσεύουν
και αγάπες να χορταίνουν.
Στην εργασία προκοπή,
να 'ναι κάθε μέρα μια γιορτή.

2011 ευχές σας, να πραγματοποιηθούν!