Κυριακή 5 Απριλίου 2020

ένα βράδυ

Τόσες νύχτες στα σκοτάδια,
 κλεισμένος σε μια πόλη άδεια,
νοσταλγώ την αγκαλιά σου,  
να χαιδεύω τα μαλλιά σου!

Τόσες μέρες κλειδωμένος,
 να σε ψάχνω απελπισμένος,
 τρυφερά να με φιλήσεις,
 τη ψυχή μου να φωτίσεις! 

Θα τους σπάσω όλους τους νόμους,
ένα με τους παρανόμους,
 να σε δω, έστω για λίγο 
κι ύστερα κρυφά να φύγω!