Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017

πάλι


..πάλι να ρουφώ,
της φωνής σου, την ηχώ,
το γέλιο να τρυπάει το μυαλό.

πάλι εδώ,
πάλι στο κενό,
έχω να μετρώ,
σωρό τα σ' αγαπώ.

τώρα τί να πω,
στα κύματα βουτώ,
πάλι να ζητώ,
ανάσες για να ζω.